Privacy-verklaring

Bij G-Workspace Services gaan we zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens. Wat dit precies inhoudt, lees je in deze privacy-verklaring. Heb je nog vragen? Neem gerust contact op.

Contactinformatie

G-Workspace Services
Theo Loth
Nassaulaan 27
20011 PB Haarlem
+31 (0)23 799 6529
info@g-workspace.services

 

Welke gegevens registreren we?

Als je een Google Workspace Kortingscode hebt aangevraagd en het inschrijfformulier hebt ingevuld, verwerken we de volgende persoonsgegevens:

 • je naam
 • je zakelijke en/of privé-e-mailadres(sen)
 • eventueel: je internet domeinnaam
 • eventueel: de URL van je website
 • eventueel: de Google Workspace-uitvoering die je overweegt te gaan gebruiken
 • eventueel: of je aanvullende diensten van ons wenst

Voor welk doel?

We hebben deze gegevens nodig om je de juiste Google Workspace Kortingscode te kunnen sturen. We gebruiken de data alleen voor:

 • relatiebeheer
 • toesturen van de maandelijkse nieuwsbrief

Als wij een klant/leverancier-relatie aangaan of willen aangaan, verwerken we de volgende persoonsgegevens:

 • je naam en/of bedrijfsnaam
 • je functie
 • je zakelijke en/of privéadres
 • je zakelijke en/of privételefoonnummer(s)
 • je zakelijke en/of privé-e-mailadres(sen)
 • de URL van je website
 • het btw-nummer van je bedrijf
 • het bankrekeningnummer van je bedrijf

Voor welk doel?

We hebben deze gegevens nodig om onze diensten voor het instellen en/of gebruiken van Google Workspace te kunnen leveren. We gebruiken de data uitsluitend voor:

 • offertes
 • opdrachtbevestigingen
 • projectmanagement
 • administratie
 • facturatie
 • relatiebeheer
 • toesturen van de maandelijkse nieuwsbrief

Wat is ons cookie-beleid?

Op de website g-workspace.services gebruiken we uitsluitend cookies voor analyse (Google Analytics) en – als je op de website of in een webformulier je e-mailadres hebt ingevoerd – om je te herkennen. Wij geven anderen geen toestemming om cookies te plaatsen. Evenmin geven we jouw informatie door aan derden.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

We bewaren jouw gegevens zolang we een zakelijke relatie met je hebben (incidenteel of structureel) en/of zolang het nodig is om onze diensten aan jou uit te voeren. 

Wie hebben toegang tot jouw gegevens?

We delen jouw gegevens niet met externe partijen. Uitzonderingen zijn onze boekhouder, voor zover relevant voor de administratie, en de Belastingdienst, voor zover wettelijk verplicht bij belastingaangiftes. 

Hoe beveiligen we jouw gegevens?

We nemen de beveiliging van jouw gegevens serieus. Dat betekent dat we passende organisatorische en technische maatregelen hebben genomen om deze te beschermen tegen misbruik, verlies, diefstal, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen. In geval van een datalek, zullen we jou hierover binnen 48 uur informeren. 

Wil je jouw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Laat het ons weten als je er bezwaar tegen hebt dat we jouw gegevens opslaan en verwerken. We verwijderen de data dan uit onze bestanden. Ook passen we op jouw verzoek je gegevens aan. Dit zal uiterlijk binnen vier weken gebeuren. Natuurlijk heb je op ieder moment het recht om inzicht te krijgen in de data die we van jou registreren. In al deze gevallen of bij vragen over onze gegevensverwerking, kun je ons bereiken via bovenstaande contactinformatie.

Hebt je een klacht?

Mocht je een klacht hebben over de manier waarop we met jouw gegevens omgaan, dan kun je je wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Deze verklaring is het laatst gewijzigd op 24 december 2018.